4 yakorya i Ko4a

PWLD
0000
AP:
0
Полное название команды:
4 yakorya i Ko4a
Город:
Kharkiv